Zakończone postępowania

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

271.21.2018 Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w latach 2019-2021 Postępowanie PZP Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w latach 2019-2021 9999-12-31 00:00 --
BZP.271.22.2018 Wykonanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Piła, których właścicielem jest Enea Oświetlenie sp. z o.o. Postępowanie PZP Wykonanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Piła, których właścicielem jest Enea Oświetlenie sp. z o.o. 9999-12-31 00:00 --
BZP.271.TP.6.2021 Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile Postępowanie krajowe Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile 2021-05-19 10:00 --
BZP.271.18.2019 Dostawa autobusów w ramach projektu – Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile Postępowanie PZP CZĘŚĆ 1 – dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych. 2019-08-23 10:00 2019-10-15 09:06
BZP.271.18.2019 Dostawa autobusów w ramach projektu – Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile Postępowanie PZP CZĘŚĆ 2 – dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów napędzanych silnikiem diesla. 2019-08-23 10:00 2019-10-15 09:06
BZP.271.33.2019 Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Postępowanie PZP Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. 2019-10-31 10:00 2019-11-04 09:39
BZP.271.37.2019 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Postępowanie PZP Zakup energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 2019-11-25 10:00 2019-12-31 08:37
BZP .271.7.2020 Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” Postępowanie PZP Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” 2020-05-06 10:00 2020-06-29 09:18
BZP.271.13.2020 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Piła. Postępowanie PZP Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Piła. 2020-08-27 10:00 2020-10-09 09:26
BZP.271.23.2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Piła wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Straży Miejskiej. Postępowanie PZP Część I – Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 2020-12-18 12:00 2021-02-03 09:16
BZP.271.23.2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Piła wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Straży Miejskiej. Postępowanie PZP Część II – Ubezpieczenia komunikacyjne 2020-12-18 12:00 2021-02-03 09:16
BZP.271.23.2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Piła wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Straży Miejskiej. Postępowanie PZP Część III – Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 2020-12-18 12:00 2021-02-03 09:16
BZP.271.TP.2.2021 „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” Postępowanie krajowe „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” 2021-04-15 10:00 2021-05-12 12:55
BZP.271.TP.7.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych" Postępowanie krajowe Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych" 2021-05-21 10:00 2021-06-09 13:34
BZP.271.3.2021 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej projekt „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” Postępowanie krajowe Przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej projekt „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” 2021-05-10 10:00 2021-06-15 10:19
BZP.271.TP.10.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile" Postępowanie krajowe Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile" 2021-06-07 10:00 2021-06-16 09:23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa