Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile ul. Brzozowa 4 BZP.271.TP.32.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-17 08:10
Wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz usunięcie drzew w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” BZP.271.TP. 33.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-15 12:40
Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile” BZP.271.TP.34.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-09 10:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Pile na odcinku od ulicy Równej do al. Niepodległości. BZP.271.TP.28.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-07 13:29
Dostawa samochodu osobowego BZP.271.TP.31.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-19 09:51
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile” BZP.271.TP.23.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-17 13:49
Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile BZP.271.TP.24.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-17 13:03
Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile. BZP.271.TP.19.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-17 09:05
Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt BZP.271.TP.17.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-11 14:29
Czyszczenie zbiornika stalowego, jego utylizacja i usunięcie szlamu oraz transport odpadu, a także przygotowanie projektu planu remediacji metodą bioremediacji BZP.271.TP.26.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-11 12:02
Czyszczenie zbiornika stalowego, jego utylizacja i usunięcie szlamu oraz transport odpadu, a także przygotowanie projektu planu remediacji metodą bioremediacji BZP.271.TP.26.2021 Postępowanie krajowe Części: 2 2021-08-11 11:58
Dostawa samochodu osobowego BZP.271.TP.30.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-05 11:59
Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI” BZP.271.TP.21.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-28 13:24
Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile BZP.271.TP.11.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-28 08:34
Czyszczenie zbiornika stalowego, jego utylizacja i usunięcie szlamu oraz transport odpadu, a także przygotowanie projektu planu remediacji metodą bioremediacji BZP.271.20.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-07-20 11:05
Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI BZP.271.TP.5.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-19 10:40
Dostawa samochodu osobowego BZP.271.TP.22.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-15 13:10
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile. BZP.271.TP.9.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-13 14:54
Przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” w mediach. BZP.271.TP.16.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-02 09:54
Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile” BZP.271.TP.13.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-01 13:15
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile" BZP.271.TP.10.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-06-11 11:34
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych" BZP.271.TP.7.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-06-07 11:35
Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile BZP.271.TP.6.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-31 12:56
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej projekt „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” BZP.271.3.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-26 13:17
„Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” BZP.271.TP.2.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-04 13:55

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa