Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 35  pokazuj  pozycji

BZP.271.TP.34.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-26 2021-09-03 10:00 2021-09-17
BZP.271.TP.28.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego w Pile na odcinku od ulicy Równej do al. Niepodległości. Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-25 2021-09-07 10:00 2021-09-07
BZP.271.TP. 33.2021 Wykonanie rozbiórki budynku magazynowego oraz usunięcie drzew w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-17 2021-09-01 10:00 2021-09-23
BZP.271.TP.32.2021 Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile ul. Brzozowa 4 Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-16 2021-08-31 10:00 2021-09-23
BZP.271.TP.31.2021 Dostawa samochodu osobowego Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-18 10:00 2021-08-26
BZP.271.TP.27.2021 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-30 2021-08-11 10:00 2021-08-13
BZP.271.TP.30.2021 Dostawa samochodu osobowego Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-27 2021-08-04 10:00 2021-08-05
BZP.271.TP.26.2021 Czyszczenie zbiornika stalowego, jego utylizacja i usunięcie szlamu oraz transport odpadu, a także przygotowanie projektu planu remediacji metodą bioremediacji Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-20 2021-07-28 10:00 2021-08-30
BZP.271.TP.24.2021 Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-20 2021-08-05 11:00 2021-08-26
BZP.271.TP.23.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-19 2021-07-27 10:00 2021-08-17
BZP.271.TP.19.2021 Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile. Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-13 2021-08-03 10:00 2021-08-30
BZP.271.20.2021 Czyszczenie zbiornika stalowego, jego utylizacja i usunięcie szlamu oraz transport odpadu, a także przygotowanie projektu planu remediacji metodą bioremediacji Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-09 2021-07-19 10:00 2021-07-23
BZP.271.TP.22.2021 Dostawa samochodu osobowego Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-07 2021-07-15 10:00 2021-07-15
BZP.271.TP.21.2021 Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-05 2021-07-14 10:00 2021-07-29
BZP.271.TP.17.2021 Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-25 2021-07-12 10:00 2021-08-17
BZP.271.TP.16.2021 Przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” w mediach. Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-22 2021-06-30 11:00 2021-07-12
BZP.271.TP.5.2021 Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-14 2021-06-30 10:00 2021-07-28
BZP.271.TP.13.2021 Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-11 2021-06-22 10:00 2021-07-07
BZP.271.TP.12.2021 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-10 2021-06-21 10:00 2021-06-23
BZP.271.TP.11.2021 Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-31 2021-06-18 10:00 2021-08-17
BZP.271.TP.10.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile" Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-27 2021-06-07 10:00 2021-06-16
BZP.271.TP.9.2021 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile. Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-26 2021-06-11 10:00 2021-07-28
BZP.271.TP.7.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych" Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-13 2021-05-21 10:00 2021-06-09
BZP.271.TP.6.2021 Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-28 2021-05-19 10:00 2021-07-12
BZP.271.TP.4.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka ul. Śniadeckich – działka 51/22 wraz z roboczym geodezyjnym wytyczeniem obiektu w ramach zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-27 2021-05-10 10:00 2021-05-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa