Lista postępowań PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

BZP.271.TP.10.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile" Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-27 2021-06-07 10:00 2021-06-16
BZP.271.TP.7.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych" Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-13 2021-05-21 10:00 2021-06-09
BZP.271.TP.4.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka ul. Śniadeckich – działka 51/22 wraz z roboczym geodezyjnym wytyczeniem obiektu w ramach zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-27 2021-05-10 10:00 2021-05-10
BZP.271.3.2021 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej projekt „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-13 2021-05-10 10:00 2021-06-15
BZP.271.TP.2.2021 „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-31 2021-04-15 10:00 2021-05-12
BZP.271.TP.1.2021 Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-15 2021-03-30 10:00 2021-03-30
BZP.271.26.2020 Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – dokończenie budowy i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Gmina Piła Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-03-15 10:00 2021-04-07
BZP.271.23.2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Piła wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Straży Miejskiej. Gmina Piła Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-12-18 12:00 2021-02-03
BZP.271.13.2020 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Piła. Gmina Piła Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-24 2020-08-27 10:00 2020-10-09
BZP .271.7.2020 Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” Gmina Piła Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-31 2020-05-06 10:00 2020-06-29
BZP.271.37.2019 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Gmina Piła Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-23 2019-11-25 10:00 2019-12-31
BZP.271.33.2019 Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu – „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Gmina Piła Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-27 2019-10-31 10:00 2019-11-04
BZP.271.18.2019 Dostawa autobusów w ramach projektu – Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile Gmina Piła Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-17 2019-08-23 10:00 2019-10-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa