Lista postępowań PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

BZP.271.TP.5.2021 Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-14 2021-06-30 10:00 --
BZP.271.TP.16.2021 Przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” w mediach. Gmina Piła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-22 2021-06-30 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa